Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning

klart.se

Bonäset Risnäset Äspnäs.

 


Årsmöte Bonäset, Risnäset, Äspnäs samfällighetsförening, Fredagen 23/2 kl 19:00 

Nu finns båten i Lillallvattnet för utlåning till medlemmar,nyckel finns hos Jörgen.


 

Fiske inom

Bonäset-Risnäsets-Äspnäs samfällighetsförening.

Bonäsets-Risnäsets-Äspnäs samfällighetsförening är en ideell förening vars främsta uppgift är att sörja för ett bra och varaktigt fiske i våra sjöar, tjärnar och vattendrag. Alla intäkter till föreningen går oavkortat till utplantering av fisk och andra fiskebefrämjande åtgärder.

 

Bonäsets-Risnäsets-Äspnäs samfällighetsförening erbjuder fiske i Ströms Vattudal som är ett omfattande vattensystem i norra Jämtland runt orterna Bonäset, Risnäset och Äspnäs. Här finns ett fint fiske även i ett antal åar och tjärnar, t.ex. Skarvsjön, Bodflotjärn, Spettnästjärnarna, Lill-Allvattnet, Lilltjärn och Nordbotjärn.

6 km från Strömsund väg 339 - väg 801 till Renån - väg 803 till Bonäset.
                          Från Strömsund väg 342 mot Gäddede efter 15 km avtagsväg mot Äspnäs.                                          
Fiskevård:
Utsättning av öring och röding.
Bestämmelser:

Du måste ha giltigt fiskekort för att få fiska.

Mobiltelefon innehållande bekräftelsekoden (SMS-koden) skall vara med vid fisket.

Du skall också ha skaffat dig kännedom om gällande regler för det vatten du fiskar i.

På uppmaning från fisketillsynsman skall fiskekortet/koden utan ytterligare tillsägelse uppvisas.

Underlätta kontrollen genom att avbryta fisket och ta upp redskapen.


- Spö fört från hand, eller släp med högst två beten efter båt, där sådan är tillåten
- Båt är tillåten endast i Vattudalen och Lill-Allvattnet samt båt utan motor i Skarvsjön
- Minimimått för öring, röding och harr: 25 cm.
Trolling i Vattudalen 5 beten, minimimått 50 cm.
Fisketips:
Fluga, mask, långdrag, spinn, haspel och vobbler dygnet runt.
Fiskekort:
80 kr/dygn, 250 kr/vecka ,600 kr/år +100 kr för maka, make/sambo .

Barn, ej fyllda 15 år, får fiska på målsmans fiskekort.

Fiskekort kan också köpas via webben eller som SMS-fiskekort.

Klicka på följande länk:"iFiske"   för köp och mer information.

Upplysningar:
Mattias Espwall   073-8483758
Fiskarter:
Öring, Röding, Harr, Abborre, Gädda, Sik.
Fiskemiljö:
Samtliga sjöar och tjärnar är lättåtkomliga med tillfartsvägar med goda parkeringsmöjligheter.
Ett särskilt trollingkort kan lösas som gäller för en längre sträcka av vattudalen
(inom 4 fiskevårdsområden).
 

 Karta över området

 

Vi bör också tänka på att det inte är en rättighet, utan en förmån att få fiska och vistas i vår natur,

och uppträda därefter. Tänk även på att värna om miljön.


"Bilder från arbetsdagen 29 maj 2016"

"Div bilder från våra vatten"

Bilder från utkörning av lekgrus i Allån 27 Feb. 2011

Bilder från Våxån sommaren 2011

"Bilder från arbetsdagen för fisket Lördag 2/6 2012 "


Protokoll från årsmötet 17/2 2017.

Protokoll från årsmötet 12/2 2016.

Protokoll från årsmötet 12/2 2015.

Protokoll från årsmötet 14/2 2014.

Protokoll från årsmötet 22/2 2013.

Protokoll från årsmötet 17/2 2012.

Verksamhetsberättelse 2007.

Verksamhetsberättelse 2008.

Verksamhetsberättelse 2009.

Verksamhetsberättelse 2010.

Verksamhetsberättelse 2011.

Verksamhetsberättelse 2012.

Verksamhetsberättelse 2013.

 

Verksamhetsberättelse 2015.

Verksamhetsberättelse 2016.

Protokoll från årsmötet 18/2 2011.

Protokoll från årsmötet 19/3 2010.

Det behövs en pdf läsare för att öppna filen, om du inte har kan den hämtas "här"

 


 

 

 


 

.