Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning

klart.se

Styrelsemöten


På denna sida kommer det läggas upp protokoll från Äspnäs Bygdegårdsförenings styrelsemöten och årsmöten, så att alla kan följa med och se vad som händer och planeras i vår by!

 


 


       Äspnäs BygdegårdsföreningStyrelsemöte 2014-04-27

 


 

Årsmöte 2014-02-16

 


 
Protokoll styrelsemöte 2013-11-24

 


 
Protokoll styrelsemöte 2013-08-16
 

 
 
Protokoll styrelsemöte 2013-04-28

 

Protokoll från Äspnäsbygdegårdsförenings årsmöte 2013-02-16

 
Protokoll styrelsemöte 2013-01-06

 
Protokoll styrelsemöte 2012-05-06

 
Protokoll från Äspnäs bygdegårdsförenings årsmöte den 18 feb 2012

 


 

ANTECKNINGAR förda vid styrelsemöte den 31 augusti 2011                                     
Närvarande: Mona, Carina, Torbjörn, Göran och Jörgen.


Genomförda aktiviteter under våren och somaren:

                                                    Ett stort tack till byggansvarige Östen Modin

 

Kommande aktiviteter:


Vid datorn Mona M.


 

Äspnäs Bygdegårdsförening

Protokoll fört vid årsmöte med Äspnäs Bygdegårdsförening
söndagen den 20 februari 2011.

Närvarande: 14 personer

1. Mötet öppnas
Göran Espmark öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

 

2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Mona Mikaelsson respektive Göran Espmark.

 

3. Val av två protokolljusterare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Erika Espwall och Vidar Hammar.

 

4. Godkännande av kallelsen
Kallelsen , som delats ut i byns samtliga brevlådor, godkändes.

 

5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen lästes upp, fastställdes och godkändes.

 

6. Verksamhetsberättelse
Ordföranden Mona läste upp den verksamhetsberättelse som sänts ut tillsammans med kallelsen varefter verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

 

7. Ekonomisk redovisning
Kassören Jörgen läste upp den ekonomiska redovisning som sänts ut tillsammans med kallelsen. Redovisningen godkändes och lades till handlingarna.


8. Revisionsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen
Kassören läste upp revisionsberättelsen varefter styrelsen beviljades ansvarfrihet för år 2010.

 

9. Val
a) till sekreterare för två år omvaldes Göran Espmark
b) till styrelseledamot för två år omvaldes Torbjörn Mikaelsson
c) till revisor för två år omvaldes Karin Sjölin
d) snöröjare: Vidar Hammar, Sven-Erik Sjölin, Torbjörn Mikaelsson och Mikael Gustafsson
e) vaktmästare: Inger Blomberg, Mona Mikaelsson, Monica Espvall, Marie Rislund,
Elina Mikaelsson och Lena Sjöberg.
f) till valberedning nyvaldes Erika Espwall och Arne Sjölin.


10. Planerade arrangemang under år 2011

- Pimpeltävling på Lillallvattnet
- Majbrasa nere vid Sågudden.
- Städkväll med planeringsmöte
- Midsommarfirande i kombination med bygdegårdens 20-års-jubeleum.
- Kamslördag m.m. den 16 juli.
- Cafékvällar: 10 juli, 24 juli och 31 aug + ev. flera.
- Boulespel på torsdagskvällar
- Höstfest
- Luciafirande (om byns barn ställer upp)
- Lämplig inomhusaktivitet en kväll varje månad under vintern.


11. Medlemskort.
Priset (50:-) behålls även för detta år
Inbetalningstalong utan medlemsbevis bifogas protokollet. Inbetalningskvitto och kassörens medlemsförteckning gäller som medlemsbevis.

 

12 Övriga frågor.

Bygdegårdens kök byggs ut. Cirka en meter av kapprummet tas i anspråk för att bygga ut köket som är lite för trångt. Samtidigt sätts en snabbdiskande diskmaskin in. Hasse ritar på ett köksförslag för att gemensamt diskutera detta den 8 mars kl 19.

Korplådan i Mosundet upphör att vara i Korpens regi. Mötet beslutade att fortsätta köra lådan i bygdegårdsföreningens regi under namnet Molådan. Föreningen lottar ut en trisslott varje månad bland de som antecknat sitt namn under månaden. Carina L ansvarar för att det fungerar bra.

 

13. Mötet avslutas
Ordföranden tackade för visat intresse varefter mötet avslutades.

Under mötet bjöd Jörgen o Monica på kaffe med mjukstut o dopp.

 


 

Anteckningar förda vid styrelsemöte 110116

Närvarande: Mona, Carina, Göran, Torbjörn och Jörgen

 

Genomförda aktiviteter under hösten och vintern:

Vid datorn Mona Mikaelsson
 


 

STYRELSEMÖTE 2010 08 22

Närvarande: Mona M. Carina L. Göran E. Jörgen E. Torbjörn M.

 

 

Vid datorn Mona Mikaelsson.


 

Äspnäs Bygdegårdsförening

 

Anteckningar gjorda vid styrelsemöte den 18 april 2010-04-20

Närvarande:             

Göran, Jörgen,Torbjörn, Mona, Carina,

Inger. Karin Hasse och Monica.

 

Medlemdkort Bygdegårdsföreningen delas ut till jägare första jaktdagen med förhoppning att så många som möjligt vill bli medlemmar.

Liam har fått en träsked

Träff 1 / 6 kl. 18.00 för städning och planering inför sommaren.

Sista april firande på sågudden med korv och ärtsoppa.

Nya toaletter köps in Jörgen kollar upp.

Inger och Monica gör en inventering i köket om vad som bör nyinskaffas.

Strömbrytare på vattenpumpen inköpt.

Nu finns det en grill på mon för sommarens och vinterns aktiviteter.

Pimpeltävlingen i Lill-Alavattnet blev en lyckad tillställning. Vinst Ca: 17.000 kr.

Det skvätter vatten på ytterväggen under värmepumpen förslag att sätta upp en plåt för att förhindra skador.

Erika och Elina gör en tårta till Janne Ottosson som tack för upplogningen av, vägen och planen vid Lill-Ala vattnet.

Grus behövs till vägen och planen vid Lill-Ala vattnet Göran kollar upp det.

Nordisk Vindkraft skall sätta upp 7 Vindkraftverk på Skalsberget och 4 på Buskryggen ytterligare information på bygdegården sista veckan i juli.

Ansökan om bygdemedel inlämnad.

Bygdegårdens kassa dags datum ca: 76.000 kr.


Vid datorn Mona Mikaelsson

 


 

Äspnäs Bygdegårdsförening.

Protokoll fört vid årsmöte med  

Äspnäs Bygdegårdsförening      

söndagen den 21 februari 2010.

 

Närvarande: 15 personer

 

1. Mötet öppnas

Ordföranden Mona Mikaelsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

 

2. Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Mona Mikaelsson och som sekreterare valdes Göran Espmark.

 

3. Val av två protokolljusterare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Vidar Hammar och Monica Espwall.

 

4. Godkännande av kallelsen

Kallelsen , som delats ut i byns samtliga brevlådor, godkändes.

 

5. Fastställande av dagordningen

Dagordningen lästes upp, fastställdes och godkändes.

 

6. Verksamhetsberättelse

Ordföranden läste upp den verksamhetsberättelse som sänts ut tillsammans med kallelsen varefter verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

 

7. Ekonomisk redovisning

Kassören Jörgen Espwall läste upp den ekonomiska redovisning som sänts ut tillsammans med kallelsen. Redovisningen godkändes och lades till handlingarna.

 

8. Revisionsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen

Kassören läste upp revisionsberättelsen varefter styrelsen beviljades ansvarfrihet för år 2009.

 

9. Val

a) till ordförande för två år omvaldes Mona Mikaelsson

b) till kassör för två år omvaldes Jörgen Espwall

c) till ledamot för två år omvaldes Carina Larsson

d) till ledamot för ett år omvaldes Torbjörn Mikaelsson

e) till revisor för två år omvaldes Annie-Märit Persson.

f) till nöjeskommité utsågs föreningens styrelse

g) snöröjare: Örjan Wikander, Vidar Hammar, Sven-Erik Sjölin, Torbjörn Mikaelsson

och Mikael Gustafsson.

h) vaktmästare: Inger Blomberg, Mona Mikaelsson, Monica Espvall, Marie Rislund,

Elina Mikaelsson och Lena Sjöberg.

i) till valberedning omvaldes Örjan Wikander och Lasse Jansson

 

 

 

10. Arrangemang under år 2010.

- Pimpeltävling på Lillallvattnet (10 april)

- Majbrasa nere vid Sågudden.

- (Midsommarfirande)

- Kamslördag m.m. den 17 juli.

- Cafékvällar: 11 juli, 25 juli och 1 aug + ev. flera.

- Boulespel på torsdagskvällar

- Halloween-fest

- (Luciafirande)

- Lämplig vinteraktivitet en kväll varje månad

 

11. Medlemskort.

Priset (50:-) behålls även för detta år

Inbetalningstalong utan medlemsbevis bifogas protokollet. Inbetalningskvitto och kassörens medlemsförteckning gäller som medlemsbevis.

Mötet betonade vikten av att älgjägarna som nyttjar bygdegården också löser medlemskort.

 

12 Övriga frågor.

 

Catrin och Frank Hajasch med barnen Marlon, Marcel, Melani och Miran hälsades välkommen som nya bofasta innevånare i byn.

 

Sedvanlig träsked delas ut till nyfödda Liam i Viken (föräldrar är Lena Zakrisson och Christian Tahlin).

 

Vattudalens Fisk har utbetalat 20.000:- i bygdepeng till föreningen. Pengarna sätts in på ett

öronmärkt konto som används enbart för underhåll av bygdegården.

Vattudalens Fisk planerar en öppet-hus-dag i Postviken under kommande sommar

 

Kamsen som serveras på sommarens kamsdag skall vara äkta vara, inte kams av s.k.

kamsmjöl. Detta kommer också förhoppningsvis att ge en positiv marknadsfördel.

 

Inget älg-filé-lotteri år - jägarna behöver själva sina älgfilér – tråkigt för föreningen.

 

 

13. Mötet avslutas

Ordföranden tackade för visat intresse varefter mötet avslutades.

 

Vid årsmötet bjöds på kaffe med dopp.

 

 

 

Justeras:

 

Göran Espmark        Mona Mikaelsson           Vidar Hammar              Monica Espwall

 


 

Äspnäs Bygdegårdsförening.

Anteckningar gjorda vid styrelsemöte den 17 januari 2010.

Närvarande: Mona, Carina, Göran, Torbjörn, Jörgen och Örjan.

 

Värmen har fungerat tillfredsställande trots kylan.

Elkontrakt förlängt ytterligare ett år.

Julpyssel 1 a : advent ganska bra uppslutning.ca: 20 st. som pysslade drack glögg, åt pepparkakor och klädde granen.

Luciafest med ca: 60 besökande

Planerat årsmöte 21: a februari kl. 18.00.

 

Vid datorn Mona Mikaelsson.


Äspnäs Bygdegårdsförening

Anteckningar gjorda vid styrelsemöte den 5 oktober 2009.

Närvarande: Mona ,Carina, Göran, Torbjörn, Jörgen

 

Gjorts översyn av el central huvudströmbrytare utbytt.

Skall sättas in en timer för avslag av vattenpump för att förhindra vattenskador.

Snöras skydd fungerar ej som det ska, utreds vidare, förstärkning eller utbyte.

Inköpta bord utfallit till belåtenhet.

Midsommar väl besökt ,med tårta och dans runt midsommar stången.

Varit tre café kvällar i sommar som varit väl besökta.

Kams lördag mycket folk som vanligtfast det kolliderade med andra arrangemang. .Även i år med Norrskogs närvaro Bra betyg till kams kokarna från besökarna.

Medlemskort 106 st. sålda till dags datum.

Vinnare i årets filé lotteri Lennart Mathiasson och Ulf Eriksson.

Vi betalar idag in en avgift på ca 1000 kr / år för att slippa reklam på hemsidan. Bidrag för detta har i år skänkts av Yngve Espmark och George Mitchell

Det har spelats boule på torsdags kvällar på nyanlagda grusplanen. I regel två lag varje torsdag.

Spontan brännbollsmatch mellan Äspnäs och Viken. Segrare Viken.

Arne, Göran och Jörgen har lackat golvet tre gånger.

Halloween fest planeras till den 31 :a: oktober anslag uppsatta.

Julpyssel och luciafirande planeras.


Vid datorn Mona Mikaelsson


Äspnäs Bygdegårdsförening

Anteckningar förda vida styrelsemöte den 10 Maj 2009

 

Närvarande Mona, Carina, Göran, Jörgen, Torbjörn.

 

Nytt el avtal skrivet på ett år. 2008 års förbrukning uppgick till 10.400kw. timmar.

 

 

 

För att förhindar vattenskador skall nån typ av säkerhetslås installeras. Jörgen och Göran kollar vidare.

Snörasplåt sätts upp ovanför ventilationshuven. Jörgen ordnar det.

Snörasskyddet skall förstärkas.

Nu har ett testbord köpts in som skall ersätta de tidigare hopfällbara borden.Det nya bordet fyller bygdegårdsföreningens behov. Ytterligare 14 st. köps in till en kostnad av 1768 kr / st.

Pimpeltävling i Lillala vattnet lockade 123 vuxna och c:a 15 barn.Dagens vinst blev 14.638 kr. Tack till Hasse och Inger och alla andra som hjälpte till.

Sista april majbrasa på Sågudden besöktes av 70 – 80 personer . Serverades ärtsoppa och korv med bröd, bra väder. Vinst 687 kr.

Träskedar är utdelade till Elias Gustavsson, Henrik Holgersson och Isac Thalin.

Det är 91 medlemskort sålda till dags datum.

Planeringsdag 3:e Juni kl. 18.00 för sommarens aktiviteter lite städning och fix. Jörgen ordnar fika.

Vid datorn Mona M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Äspnäs Bygdegårdsförening   

                                         

                                                                                                                

Protokoll fört vid årsmötet med

Äspnäs bygdegårdsförening
Söndagen den 15 februari 2009

  
                                                                                                                    
Närvarande: 10 personer  
                                                                        

1. Mötet öppnas
Göran Espmark öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Göran Espmark som också valdes som sekreterare för mötet.

3. Val av två protokolljusterare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Marie Rislund och Monica Espwall.

4. Godkännande av kallelsen
Kallelsen , som delats ut i byns samtliga brevlådor, godkändes.

5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen lästes upp, fastställdes och godkändes.

6. Verksamhetsberättelse
Ordföranden läste upp den verksamhetsberättelse som sänts ut tillsammans med kallelsen varefter verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

7. Ekonomisk redovisning
Kassören Jörgen Espwall läste upp den ekonomiska redovisning som sänts ut tillsammans med kallelsen. Redovisningen godkändes och lades till handlingarna.

8. Revisionsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen
Kassören läste upp revisionsberättelsen varefter styrelsen beviljades ansvarfrihet för år 2008.

9. Val
a) till sekreterare för två år omvaldes Göran Espmark
b) till revisor för två år omvaldes Karin Sjölin
c) val av studieansvarig - den som önskar tar aktuellt initiativ.
d) till nöjeskommité utsågs föreningens styrelse
e) snöröjare: Örjan Wikander, Vidar Hammar, Sven-Erik Sjölin, Torbjörn Mikaelsson, Mikael Gustafsson och Erik Modin.
f) vaktmästare: Inger Blomberg, Mona Mikaelsson, Monica Espvall, Marie Rislund,
Maria Rikardsson och Lena Sjöberg.
g) till valberedning omvaldes Örjan Wikander och Lasse Jansson

10. Arrangemang under år 2009.
- Pimpeltävling på Lillallvattnet
- Majbrasa nere vid Sågudden.
- (Midsommarfirande)
- Kamslördag m.m. den 25 juli.
- Cafékvällar: 12 juli, 19 juli och 2 aug + ev. flera.
- Boulespel på torsdagskvällar
- Älgfilé-lotteri
- (Luciafirande)

11. Medlemskort.
Priset (50:-) behålls även för detta år
Inbetalningstalong utan medlemsbevis bifogas protokollet. Inbetalningskvitto och kassörens medlemsförteckning gäller som medlemsbevis.

12 Övriga frågor.

Lena Zakrisson och Christian Tahlin med sonen Isaac hälsades välkommen som nya bofasta innevånare i byn.

Nyfödda i byn diskuterades. Sedvanliga träskedar till nyfödda skall delas ut till Elias Gustafsson, Risnäset och Henrik Holgersson, fd Viken.

Bygdegårdsföreningens hemsida flyttas till annat webbhotell, bland annat för att undvika reklam. Vidare bör närliggande byars hemsidor förenas med länkar.

Lackning av golvet på bygdegården togs åter upp. Beslöts att detta skall göras under våren.

Nya bord (15 st) köps in inför kommande sommar.

Skyttepaviljongen bredvid bygdegården inrymmer en hel del skräp. Beslöts att den skall städas före sommaren.

13. Mötet avslutas
Ordföranden tackade för visat intresse varefter mötet avslutades.
Vid årsmötet bjöds på kaffe med dopp.
Justeras:


Göran Espmark        Marie Rislund        Monica Espwall

_____________________________________________________________

Äspnäs Bygdegårdsförening 
 

ANTECKNINGAR           förda vid styrelsemöte den 13 januari 2009 
 

Närvarande:  Mona, Carina, Göran, Torbjörn, Jörgen, Örjan W, Lasse J. 

Valberedningen inbjöds att närvara vid styrelsemötet. 

- Luciafesten den 14 december anordnades av  byns småbarnsföräldrar.

      Ett 40-tal gäster deltog med luciatåg och fika med hembakade kakor. 

- Nytt för i år var de spontana nyårsfirandet på bygdegården. C:a 30 personer

  firade med knytkalas, utomhus grillning och gemytlig samvaro. 

- Årsmöte för bygdegårdsföreningen hålls söndagen 15 februari kl 18.00

  Alla är välkomna – kallelse kommer. 

- Nuvarande elavtal går ut den sista januari – nytt avtal om ett år skrivs, som

tidigare, med Jämtkraft (51 öre/KWh). 

- Bygdegårdens elförbrukning var under år 2008  10.400 KWh 

- För att förhindra eventuella vattenskador i bygdegården så bör någon typ av

  säkerhetslås för inkommande vatten installeras. Lämplig lösning utdeds. 

- De uttjänta fällbara borden (15 st) som inköptes när bygdegården startades,

   bör bytas ut före sommaren. Styrelsen kollar produkt och pris till nästa

  styrelsemöte.  

- Pianot är nu stämt och den lösa tangenten är fixad. 

- Bygdegårdsföreningens kassa är c:a 68.000:- 
 

/Göran E

 ANTECKNINGAR                förda vid styrelsemöte den  30 augusti 2008 

Närvarande:  Mona, Torbjörn, Jörgen, Carina, Göran 

Arrangemang sedan föregående styrelsemöte:

- Midsommarfirande på bygdegården, Bra väder, oväntat många deltagare (c:a 40) 

  Carina och Lena bjöd på fika.

- Årets cafékvällar var givande och ganska välbesökta. Kvällarna (3st.) anordnades av  Äspnäs/Vågsråken, Risnäset och Toppen/Furnäset. Nettot blev sammanlagt c:a 2000:-

- Kamslördagen den 19 juli var populär som vanligt. Norrskogs samtidiga närvaro liksom

  det fina vädret bidrog till många och nöjda besökare. Tyvärr blev det tungt för de  alltför

  få funktionärerna, dock klarades dagen då ett antal spontant frivilliga hjälpte till.

Nettot för dagen blev c:a 11.000:-

-Vinnare i årets älgfilé-lotteri blev Märta Larsson som turligt kammade hem båda

  vinsterna. Lotter såldes för 3200:-

- Nytt för i sommar var att spela boule på torsdagkväller. Deltagandet var riktigt bra

  under juni-juli, ibland på dubbla banor . Dock bör finare grus läggas på banan. 

En summering av sommaren visar att det mesta fungerat bra även i år.

Styrelsen vill ge ett stort tack till alla som bidragit till ovan nämnda arrangemang. Ett tack också till snöröjare, gräsklippare och vaktmästare. 

 

 

 

- Luciafirande , förhoppningsvis även i år, anordnat av byns småbarnsföräldrar. 

 

 

 

- Bygdegårdens hemsida, som sköts av Erika Espvall, växer på innehåll och intresse, 

senast med ett arkiv av gamla Äspnäsfoton. Utökas ytterligare med kontaktpersoner och

  aktuella protokoll från byn (www.espnas.zmn.se)

- Ny anslagstavla måste fixas till bygdegårdsvägskälet. Vi ser gärna att någon frivillig tar

  sig an uppgiften.

- Bygdegårdens nycklar har kollats - 11 kvitterade, 1 för uthyrning, 3 lediga.

- Moviken: badbryggan ligger längs land - bör fixas, önskemål om möjlighet att parkera

  och gå från Lössetorpet.

- En SCF-betonggrill har placerats ut på Sågudden

- Bokning av bygdegåden fungerar bristfälligt. Skall du vara säker på att kunna nyttja

  bygdegården för ett arrangemang så måste den bokas via Jörgen (35001).

- Parfymfria tvålar och disk- och rengöringsmedel köps in i fortsättningen.

 

/Göran

 


Äspnäs Bygdegårdsförening Protokoll fört vid extra årsmöte med  Äspnäs Bygdegårdsförening  söndagen den  16 mars 2008.

Närvarande: 12 personer  

1. Mötet öppnas

      Mona Mikaelsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

2. Val av mötesfunktionärero.

      Till ordförande för mötet valdes Mona Mikaelsson, till sekreterare för mötet valdes  Göran Espmark. Till protokolljusterare valdes Arne Sjölin och Annie-Märit Persson 

3. Godkännande av kallelsen

      Kallelsen , som delats ut i byns samtliga brevlådor, godkändes. 

4. Fastställande av dagordningen

      Dagordningen lästes upp, fastställdes och godkändes. 

5. Ekonomisk redovisning

      Sekreteraren läste upp den ekonomiska redovisning som gjorts. Då vissa underlag och  verifikationer saknades kunde inte redovisningen göra helt komplett. Detta löstes med hjälp

      av två korrektionsposter - en för plusgiro (+1910:-) och en för kassa (-278:-). Redovisningen  godkändes och lades till handlingarna. 

6.  Revisionsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen

      En av revisorerna läste upp revisionsberättelsen varefter det extra årsmötet beviljade  styrelsen ansvarsfrihet för 2007. 

7. Val av föreningens firmatecknare.

      Till firmatecknare för Äspnäs Bygdegårdsförening valdes kassören Jörgen Espvall

       samt sekreteraren Göran Espmark var för sig. 

8. Övriga frågor. 

      Underhåll av bygdegården diskuterades. Bygdegården är nu 18 år och underhåll bör göras  årligen. Förhoppningsvis kan bygdepengen från fiskodlingen användas för detta ändamål.   

      Fällborden på bygdegården är svankiga och trasiga. Vissa kan kanske lagas men nya bord  med bättre kvalitet bör köpas in på lite sikt. 

      Städ- och underhållsdag körs på lämplig dag i maj-juni. Styrelsen beslutar. 

9. Mötet avslutas

      Ordföranden tackade för visat intresse varefter mötet avslutades. 
 

Vid protokollet 
 
 

Göran Espmark 
 
 

Justeras: 
 
 

Mona Mikaelsson                              Arne Sjölin                            Annie-Märit Persson

 


Äspnäs Bygdegårdsförening Protokoll fört vid årsmöte med  Äspnäs Bygdegårdsförening  söndagen den  17 februari 2008

Närvarande: 16 personer  

1. Mötet öppnas

      Mona Mikaelsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

2. Val av ordförande för mötet

      Till ordförande för mötet valdes Mona Mikaelsson, till sekreterare för mötet valdes  Göran Espmark. 

3. Val av två protokolljusterare

      Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Inger Blomberg och Vidar  Hammar. 

4. Godkännande av kallelsen

      Kallelsen , som delats ut i byns samtliga brevlådor, godkändes. 

5. Fastställande av dagordningen

      Dagordningen lästes upp, fastställdes och godkändes. 

6. Verksamhetsberättelse

      Ordföranden läste upp den verksamhetsberättelse som sänts ut tillsammans med  kallelsen varefter verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

7. Ekonomisk redovisning

      Sekreteraren läste upp den ekonomiska redovisning som sänts ut tillsammans med  kallelsen. Redovisningen godkändes den och lades till handlingarna. 

8.  Revisionsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen

      Mötet konstaterade att ingen revisionsberättelse fanns att tillgå. Detta beroende på att  revisorerna underkänt den ofullständigt utförda ekonomiska redovisningen. Styrelsen  beviljades därmed inte ansvarsfrihet för 2007.  Mötet beslutade att kalla till ett extra årsmöte så snart revisorerna godkänt föreningens redovisning. 

9. Val

      a) till ordförande för två år omvaldes Mona Mikaelsson

      till kassör för två år nyvaldes Jörgen Espvall

      till ledamot för två år nyvaldes Carina Larsson

      till ledamot för två år omvaldes Torbjörn Mikaelsson

       b)  till revisor för två år nyvaldes Annie-Märit Persson

       c)  val av studieansvarig ströks - den som önskar tar aktuellt initiativ.

       d)   till nöjeskommité utsågs föreningens styrelse

      e)  snöröjare:     Örjan Wikander, Vidar Hammar, Sven-Erik Sjölin, Torbjörn Mikaelsson,                       

          Mikael Gustafsson och Erik Modin.

      f)  vaktmästare: Inger Blomberg, Mona Mikaelsson, Monica Espvall, Marie Rislund,

            Maria Rikardsson och Lena Sjöberg.

      g)  till valberedning omvaldes Örjan Wikander och Lasse Jansson 

10. Arrangemang under år 2008.

      - Pimpeltävling på Lillallvattnet   

      - Majbrasa nere vid Sågudden.

      - Kamslördag m.m. den 19 juli.

      - Cafékvällar: 13 juli, 27 juli och 3 aug + ev. flera.

   - Bouleturnering under några söndagkvällar

      - Älgfilé-lotteri 

11. Medlemskort.

      Priset (50:-) behålls även för detta år

      Årets medlemsavgift betalas in via bankgiro i stället för postgiro. Inbetalningstalong utan  medlemsbevis bifogas protokollet. Inbetalningskvitto och kassörens medlemsförteckning  gäller som medlemsbevis. 

12 Övriga frågor. 

      Taxa för uthyrning av bygdegården togs upp. Mötet beslutade att fastställa taxan till

      100:-/dag eller 200:-/helg. För icke medlemmar dubbleras taxan. Noll-taxa gäller som  vanligt för föreningar och övriga byasammankomster. 

      Bokning av bygdegården görs i fortsättningen via kassören Jörgen Espvall. 

      Bygdegårdens ytterbelysning bör förbättras på lämpligt sätt för att ge ett trevligt intryck  under mörka kvällar. 

      Avtal om bygdepeng från Vattudelens Fisk AB skrevs under av ordföranden. Avtalet  innebär att bygdegårdsföreningen får 20.000:- årligen från Vattudalens fisk som kompen-  sation för det intrång som planerad fiskodling i Postviken kan innebära. Bygdepengen  utbetalas först när projektet påbörjas. 
 

13. Mötet avslutas

      Ordföranden tackade för visat intresse varefter mötet avslutades. 

Vid årsmötet bjöds på kaffe med dopp. 
 

Vid protokollet 
 
 
 

Göran Espmark 
 
 

Justeras: 
 
 
 

Mona Mikaelsson                              Inger Blomberg                            Vidar Hammar 

 

 

 

Övrigt

 

Kommande arrangemang

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

 

 


 
 
 

 

 
 
 

 

 

Äspnäs Bygdegårdsförening

Anteckningar förda vida styrelsemöte den 10 Maj 2009

 

.