Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning

klart.se

Äspnäsare


Sicka Ersdotter

Var dotter till Lisa och Erik Persson på Åtgården och yngst av den 10-hövdade barnaskaran (av vilka 8 nådde vuxen ålder). Sicka var ogift men blev inte desto mindre mor till två söner, som emellertid adopterades bort till Stockholmstrakten. Fäderna lär ha varit tillfälligt övernattande herrar på Geskivargården. Orsaken till bortadoptionen vet jag inte, men med tanke på dåtidens moralbegrepp, och med tanke på att Sicka ansågs vara svagt begåvad, kan sådana förklaringar inte uteslutas.
 Sicka fick sina båda ben amputerade, och bakgrunden framgår av följande notis under rubriken "En hemsk vecka" i Jämtlands Posten no. 8 onsdagen den 19 januari 1898:
 "I skogen öfver sju dygn under den delvis skarpa kölden i förra veckan fick en 50-årig kvinna, Sigrid Ersdotter från Espnäs i Ström vistas. Hon skulle trättondagen begifva sig till Kärrnäset för att där hälsa på en där boende syster <Bencta, gift med Jöns Mikaelsson, min anm.>, därvid hon på Bonäsets skog tog miste om vägen ock kom i vilda skogen, där hon vandrat ganska långt i den djupa snön innan krafterna öfvergåfvo henne ock hon blifvit sittande under en gran. Hennes anhöriga fingo först efter en veckas tid reda på att hon ej kommit fram till Kärrnäset, och folk utsändes för att söka. Den stackars kvinnan var, då hon i torsdags hittades, ännu vid full sans, fastän hon på åttonde dygnet ej haft något att äta, men hennes fötter och ben voro totalt förfrusna och det torde vara osäkert om hon kan räddas till livet".
 
Historien fortsätter i Jämtlands Posten no. 12 fredagen den 28 januari 1898, där det noteras att:
 "Den arma kvinnan Sigrid Ersdotter från Espnäs i Ström hvilkens hemska öde under en veckas vistelse i vildmarken vi förut omtalat, fick i onsdags båda benen amputerade på härvarande lasarett. Äfven fingerspetsarna äro svarta af brand, hvarför det är osäkert huruvida händerna kunna räddas"
  Till detta kan läggas att Sicka levde i ytterligare 30 år. Trots sin traumatiska upplevelse och trots en därav svårartad invaliditet sades hon alltid leva glad och till synes sorglös. Hon dog på ålderdomshemmet i Tullingsås den 5 januari 1928 och efterlämnade alltså två söner med familjer. Enligt vad som berättades artade sig sönerna bra och fick utbildning inom affärsvärlden. De uppehöll också en viss kontakt med släktingarna i Espnäs.

 

Nedskrivet av Yngve Espmark

 

Till och med  Östergötlands veckobladskrev:
 
"I skogen i öfver sju dygn under den delvis ganska skapra kölden i förra veckan fick en 50-årig qvinna, Sigrid Ersdotter från Espnäs i Ström (Jemtland) vistas.
Hon skulle trettondagen begifva sig till Kärrnäset för att helsa på en der boende syster, dervid hon på Bonäsets mark tog miste om vägen och kom i vilda skogen, der hon vandrat ganska långt i den djupa snön, innan krafterna öfvergåfvo henne och hon blifvit sittande under en gran. Hennes anhöriga fingo först efter en veckas tid reda på, att hon ej kommit fram till Kärrnäset, då folk utsändes för att söka henne.
Den stackars qvinnan var, då hon i torsdags förra veckan hittades, ännu vid full sans, fastän hon på åttonde dygnet ej haft något att äta, men hennes fötter och ben voro totalt förfrusna, och det torde vara osäkert, om hon kan räddas till lifvet."


 Skickat till Hemsidan av Josefin Mikaelsson

 


 

Orginal i byn

 

Vi har haft några orginal här i byn. En hette Jonas Nilsson, född i Åsele. Han bodde på "Hälla" i Envågen. Det var en som berättade att Jonas ville hugga timmer åt Nils och Ola Wiik från Torvalla, de hade ett stort skogsskifte, från Envågen mot Alavattnet. Jonas ville huga på nedre ändan på skiftet mot sjön, men då sa Wiiks att han fick hugga på bakändan. Då tyckte Jonas att det fick vara, det var långt att gå, morgon och kväll. Det gick ett tag, så kom Nils och Ola Wiik en dag och ville vila middag hos Jonas, men då sa han:

-Nä, gå på bakändan! Då tyckte han att fick ge igen när dom inte fick gå in och vila middag.

 Bild på Jonas Nilsson         espnas.zmn.se/P1329619

 

 

Skicka gärna in texter och bilder om mäniskor från förr som Ni skulle vilja lyfta fram på denna sida!

Espnas.bgf@gmail.com

.