Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning

klart.se

 

Fortsättning.

Skjutna älgar inom Äspnäs-Risnäs JVO

En avskrift av Pelle Perssons anteckningar på avskjutningen av älg inom Äspnäs-Risnäs JVO.

Fortsättning från 1983 och framåt.

Det kan det verka konstigt med en del datum, men så har Pelle skrivit.

Hoppas det är rolig läsning, vi fyller på med namn eftersom. Mycket nöje.

Rödfärgade namn är länkade till tillhörande bilder.

tillbaka till första sidan.

1983-09-05 Nr:221 Axel Roos Ko 193 kg
1983-09-05 Nr:222 Lasse Jansson Tjur 343 kg
1983-09-05 Nr:223 Mats Nilsson Ko 174 kg
1983-09-05 Nr:224 Mats Nilsson Tjur 303 kg
1983-09-06 Nr:225 Roger Tuvebo Ko 209 kg
1983-09-06 Nr:226 J H Ehrs Ko 136 kg
1983-09-09 Nr:227 Erik Modin Tjur 332 kg
1983-09-10 Nr:228 Hermes Johansson Tjur 298 kg
1983-09-10 Nr:229 Axel Roos   Kalv
1983-09-06 Nr:230 Arne Sjölin   Kalv
1983-09-06 Nr:231 Jöns Espvall   Kalv
1983-09-06 Nr:232 Kjell Johansson   Kalv
1983-09-07 Nr:233 Stefan Rislund   Kalv
1983-09-07 Nr:234 Tord Sjöström   Kalv
1983-09-07 Nr:235 Roger Tuvebo   Kalv
1983-09-07 Nr:236 Roger Tuvebo   Kalv
1983-09-08 Nr:237 Kjell Rislund   Kalv
1983-09-11 Nr:238 Sigge Ehrs Ko 135 kg
1983-09-14 Nr:239 Sigge Ehrs Tjur 148 kg
1983-09-15 Nr:240 Lasse Jansson Ko 162 kg
1983-09-16 Nr:241 Axel Roos Ko 186 kg
1983-09-16 Nr:242 Kjell Rislund Ko 162 kg
1983-09-18 Nr:243 Kjell Johansson Ko 199 kg
1983-09-24 Nr:244 Jöns Espvall Ko 216 kg
1983-09-24 Nr:245 Lasse Jansson Tjur 130 kg
1983-09-16 Nr:246 Axel Roos   Kalv
1983-10-14 Nr:247 Axel Roos Tjur 167 kg
1983-10-15 Nr:248 Axel Roos Tjur 285 kg
1983-10-15 Nr:249 Lasse Jansson Tjur 204 kg
1983-10-15 Nr:250 Axel Roos   Kalv
1983-10-15 Nr:251 Axel Roos   Kalv
1983-10-16 Nr:252 Axel Roos   Kalv
1983-10-11 Nr:253 Bengt Olof Eriksson   Kalv
1983-10-11 Nr:253 Axel Roos   Kalv
1983-10-11 Nr:254 Axel Roos Ko 214 kg
1983-10-22 Nr:255 Mats Nilsson   Kalv
1983-10-22 Nr:256 Axel Roos Tjur 128 kg
1983-10-22 Nr:257 Axel Roos   Kalv
1983-10-22 Nr:258 Erik Mikaelsson Ström Tjur 273 kg
1983-10-29 Nr:259 Axel Roos   Kalv
1983-10-29 Nr:260 J H Ehrs   Kalv
1983-11-05 Nr:261 Nils Erik Rislund   Kalv
1983-11-06 Nr:262 Axel Roos   Kalv
1983-11-13 Nr:263 Axel Roos Tjur 258 kg
1983-11-13 Nr:264 Bengt Olof Eriksson Tjur 197 kg
1983-11-13 Nr:265 Kjell Rislund Tjur 149 kg
1983-11-19 Nr:266 Erik Modin   Kalv
1983-11-12 Nr:267 Jöns Espvall   Kalv
1983-11-12 Nr:268 Kjell Johansson   Kalv
    Pelles sista år som han förde bok, från 1984 och framåt skrev Ragnhild Rislund    
1984-09-10 Nr:268 Göran Rislund Risnäs Ko 182 kg
1984-09-10 Nr:270 Lasse Jansson Tjur 334 kg
1984-09-10 Nr:271 Mats Nilsson Tjur 201kg
1984-09-10 Nr:272 Mats Nilsson Tjur 223kg
1984-09-10 Nr:273 Erik Modin Ko 196kg
1984-09-10 Nr:274 Erik Modin   Kalv
1984-09-10 Nr:275 Karl-Erik Ehrs Ko 199kg
1984-09-10 Nr:276 Karl-Erik Ehrs   Kalv
1984-09-10 Nr:277 Karl-Erik Ehrs   Kalv
1984-09-11 Nr:278 Göran Rislund Risnäs Tjur 269kg
1984-09-11 Nr:279 Axel Roos Ko 206kg
1984-09-11 Nr:280 Erik Modin Ko 200kg
1984-09-14 Nr:281 Axel Roos Tjur 235kg
1984-09-14 Nr:282 Jörgen Espwall   Kalv
1984-09-15 Nr:283 Göran Rislund Bygget Ko 117kg
1984-09-15 Nr:284 Axel Roos Ko 153kg
1984-09-15 Nr:285 Kjell Johansson Ko 193kg
1984-09-16 Nr:286 Mats Nilsson Tjur 230kg
1984-09-16 Nr:287 Robert Mikaelsson   Kalv
1984-09-17 Nr:288 Lasse Jansson Tjur 217kg
1984-09-17 Nr:289 Jörgen Espwall   Kalv
1984-09-18 Nr:290 Göran Rislund Risnäs Tjur 242kg
1984-09-18 Nr:291 Göran Rislund Risnäs   Kalv
1984-09-19 Nr:292 Sigge Ehrs   Kalv
1984-09-19 Nr:293 Jöns Espvall   Kalv
1984-09-21 Nr:294 Erik Modin   Kalv
1984-09-22 Nr:295 Axel Roos Ko 203kg
1984-09-22 Nr:296 Axel Roos   Kalv
1984-09-22 Nr:297 Göran Rislund Bygget Tjur 206kg
1984-09-22 Nr:298 Kjell Rislund Tjur 129kg
1984-09-23 Nr:299 Erik Modin Tjur 180kg
1984-09-24 Nr:300 Nils-Erik Rislund   Kalv
1984-10-13 Nr:301 Sigge Ehrs Tjur 164kg
1984-10-13 Nr:302 Arne Sjölin Tjur 227kg
1984-10-14 Nr:303 Torbjörn Mikaelsson Tjur 233kg
1984-10-14 Nr:304 Arne Sjölin Tjur 143kg
1984-10-20 Nr:305 Axel Roos   Kalv
1984-10-21 Nr:306 Kjell Rislund Tjur 222kg
1984-10-27 Nr:307 Axel Roos   Kalv
1984-10-28 Nr:308 Axel Roos   Kalv
1984-10-28 Nr:309 Axel Roos   Kalv
1984-11-04 Nr:310 Bengt Olof Eriksson   Kalv
1984-11-10 Nr:311 Axel Roos   Kalv
1984-11-10 Nr:312 Axel Roos   Kalv
1984-11-10 Nr:313 Bengt Olof Eriksson   Kalv
1984-11-12 Nr:314 Bengt Olof Eriksson   Kalv
1984-11-18 Nr:315 J H Ehrs   Kalv
1985-09-09 Nr:316 Kjell Rislund Ko 208kg
1985-09-10 Nr:317 Jörgen Espwall Ko 215kg
1985-09-10 Nr:318 Gunnar Thomér Ko 144kg
1985-09-10 Nr:319 Kjell Rislund Ko 194kg
1985-09-10 Nr:320 Kjell Rislund   Kalv
1985-09-11 Nr:321 Gösta Johansson Tjur 146kg
1985-09-11 Nr:322 Lasse Jansson Tjur 153kg
1985-09-12 Nr:323 Tord Sjöström Ko 213kg
1985-09-12 Nr:324 Tord Sjöström   Kalv
1985-09-14 Nr:325 Anki Hammar Tjur 249kg
1985-09-14 Nr:326 Göran Hideborg Ko 197kg
1985-09-14 Nr:327 Axel Roos Ko 198kg
1985-09-14 Nr:328 Axel Roos   Kalv
1985-09-18 Nr:329 Bengt Olof Eriksson   Kalv
1985-09-19 Nr:330 Örjan Vikander Tjur 170kg
1985-09-20 Nr:331 Sigge Ehrs   Kalv
1985-09-20 Nr:332 Robert Mikaelsson   Kalv
1985-09-20 Nr:333 Axel Roos   Kalv
1985-09-20 Nr:334 Axel Roos   Kalv
1985-09-20 Nr:335 J.H Ehrs   Kalv
1985-09-21 Nr:336 Göran Rislund Bygget   Kalv
1985-10-11 Nr:337 Axel Roos Tjur 144kg
1985-10-12 Nr:338 Axel Roos Tjur 277kg
1985-10-13 Nr:339 Stefan Rislund   Kalv
1985-10-13 Nr:340 Sigge Ehrs   Kalv
1985-10-13 Nr:341 Jörgen Espwall   Kalv
1985-10-13 Nr:342 Arne Sjölin Tjur 239kg
1985-10-19 Nr:343 Roger Tuvebo Tjur 136kg
1985-10-19 Nr:344 Arne Sjölin Tjur 246kg
1985-10-19 Nr:345 Sigge Ehrs Tjur 220kg
1985-10-20 Nr:346 Ronny Isaksson Tjur 205kg
1985-11-03 Nr:347 Bengt Olof Eriksson Tjur 232kg
1985-11-03 Nr:348 Bengt Olof Eriksson    Kalv
1985-11-09 Nr:349 Bengt Olof Eriksson   Kalv
1985-11-10 Nr:350 Axel Roos   Kalv
1985-11-10 Nr:351 Axel Roos   Kalv
1985-11-16 Nr:352 Erik Modin   Kalv
1986-09-08 Nr:353 Kjell Rislund Ko 127kg
1986-09-08 Nr:354 Arne Sjölin Ko 183kg
1986-09-08 Nr:355 Arne Sjölin   Kalv  51kg
1986-09-08 Nr:356 Sigge Ehrs Tjur 132kg
1986-09-10 Nr:357 Kjell Rislund Ko 211kg
1986-09-10 Nr:358 Lasse Jansson Tjur 336kg
1986.09-10 Nr:359 Örjan Vikander   Kalv   58kg
1986-09-10 Nr:360 Anders Bergman Tjur 138kg
1986-09-10 Nr:361 Anders Bergman Ko 220kg
1986-09-11 Nr:362 Kjell Rislund Ko 120kg
1986-09-11 Nr:363 Kent Eriksson   Kalv   40kg
1986-09-12 Nr:364 Torbjörn Mikaelsson Ko 196kg
1986-09-12 Nr:365 Torbjörn Mikaelsson   Kalv    68kg
1986-09-13 Nr:366 Göran Hideborg Tjur 214kg
1986-09-15 Nr:367 Göran Rislund Bygget Ko 184kg
1986-09-15 Nr:368 Göran Rislund Bygget   Kalv    63kg
1986-09-17 Nr:369 Erik Mikaelsson Ko 192kg
1986-09-17 Nr:370 Trafikdödad Ko 230kg
1986-09-19 Nr:371 Arne Sjölin Tjur 301kg
1986-09-19  Nr:372 Örjan Vikander Ko 236kg
1986-09-19  Nr:373 Örjan Vikander Ko 149kg
1986-09-19  Nr:374 Kent Eriksson   Kalv    73kg
1986-09-20 Nr:375 Axel Roos Tjur 274kg
1986-09-20 Nr:376 Göran Hideborg   Kalv    75kg
1986-09-21 Nr:377 Jörgen Espwall   Kalv    63kg
1986-09-21 Nr:378 Roger Tuvebo   Kalv    83kg
1986-10-11 Nr:379 Axel Roos Ko 138kg
1986-10-11 Nr:380 Erik Modin   Kalv    61kg
1986-10-12 Nr:381 Erik Modin Ko 160kg
1986-10-17 Nr:382 Erik Modin Tjur 201kg
1986-10-18 Nr:383 Axel Roos   Kalv    70kg
1986-10-18 Nr:384 Arne Sjölin   Kalv    75kg
1986-10-18 Nr:385 Kent Eriksson Tjur 140kg
1986-10-25 Nr:386 Lasse Jansson   Kalv    70kg
1986-10-25 Nr:387 Roger Tuvebo Tjur 303kg
1987-09-07 Nr:388 Örjan Vikander Ko 206kg
1987-09-07 Nr:389 Örjan Vikander   Kalv
1987-09-07 Nr:390 Kent Eriksson Ko 196kg
1987-09-07 Nr:391 Kent Eriksson   Kalv
1987-09-07 Nr:392 Bo Fritzén Ko 286kg
1987-09-07 Nr:393 Gunnar Thomér   Kalv
1987-09-07 Nr:394 Rolf Forsberg Tjur 331kg
1987-09-08 Nr:395 Kent Eriksson   Kalv
1987-09-09 Nr:396 Nils-Erik Rislund Ko 140kg
1987-09-09 Nr:397 Göran Rislund Risnäs Tjur 172kg
1987-09-09 Nr:398 Erik Mikaelsson   Kalv
1987-09-09 Nr:399 Erik Mikaelsson   Kalv
1987-09-10 Nr:400 Kjell Rislund Tjur 112kg
1987-09-10 Nr:401 Gösta Johansson Tjur 269kg
1987-09-10 Nr:402 Erik Modin Tjur 141kg
1987-09-10 Nr:403 Göran Rislund Risnäs Ko 224kg
1987-09-11 Nr:404 Erik Modin Tjur 280kg
1987-09-11 Nr:405 Anders Bergman Ko 246kg
1987-09-12 Nr:406 Tore Sandström Tjur 156kg
1987-09-12 Nr:407 Kjell Johansson Ko 159kg
1987-09-12 Nr:408 Erik Modin   Kalv
1987-09-17 Nr:409 Bengt Olof Eriksson Tjur 150kg
1987-09-19 Nr:410 Torbjörn Mikaelsson   Kalv
1987-10-11 Nr:411 Robert Mikaelsson   Kalv
1987-10-11 Nr:412 Erik Mikaelsson och Kent Eriksson   Kalv
1987-10-15 Nr:413 Roger Tuvebo   Kalv
1987-10-16 Nr:414 Roger Tuvebo   Kalv
1987-10-18 Nr:415 Kjell Johansson Tjur 221kg
1987-10-18 Nr:416 Kjell Rislund   Kalv
1987-10-24 Nr:417 Axel Roos   Kalv
1987-11-01 Nr:418 Torbjörn Mikaelsson Tjur 170kg
1987-11-01 Nr:419 Göran Rislund Bygget   Kalv
1987-11-08 Nr:420 Erik Modin   Kalv
1988-09-05 Nr:421 Erik Modin   Kalv
1988-09-05 Nr:422 Kjell Rislund   Kalv
1988-09-05 Nr:423 Anders Bergman Tjur 246kg
1988-09-05 Nr:424 Anders Bergman Tjur 157kg
1988-09-05 Nr:425 Sigge Ehrs Tjur 264kg
1988-09-06 Nr:426 Göran Hideborg   Kalv
1988-09-06 Nr:427 Torbjörn Mikaelsson   Kalv
1988-09-06 Nr:428 Torbjörn Mikaelsson Ko 200kg
1988-09-06 Nr:429 Kent Eriksson Ko 186kg
1988-09-06 Nr:430 Yngve Espmark Tjur 185kg
1988-09-06 Nr:431 Jörgen Espwall Tjur 155kg
1988-09-06 Nr:432 Gösta Johansson   Kalv
1988-09-06 Nr:433 Lennart Skytthammar Ko 152kg
1988-09-06 Nr:434 Arne Sjölin Ko 153kg
1988-09-06 Nr:435 Gunnar Thomér ? Bo Fritzen Ko 201kg
1988-09-07 Nr:436 Mats Nilsson   Kalv
1988-09-08 Nr:437 Kjell Rislund   Kalv
1988-09-08 Nr:438 Göran Hideborg   Kalv
1988-09-09 Nr:439 Sigge Ehrs   Kalv
1988-09-09 Nr:440 Örjan Wikander   Kalv
         
     Nästa sida    

 

.